Ahmedabad

Ahmedabad
Vrajdham Ma Birajta Govardhannathji

વ્રજધામ પાટોસવ મહોસવ ના સપંૂણર્ મનોરથી (સમત આયોજનના) 
7,00,000 INR
વ્રજધામ પાટોસવ મહોસવ ના મુખ્ય મનોરથી   
2,00,000 INR
વ્રજધામ પાટોસવ મહોસવ ના સહ મનોરથી 
   65,000 INR
વ્રજધામ પાટોસવ મહોસવ ના સહાયક મનોરથી 
   55,000 INR
વ્રજધામ પાટોસવ મહોસવ ના શુભેછક મનોરથી 
   35,000 INR
વ્રજધામ પાટોસવ મહોસવ ના દૈિનક પ્રસાદ િવતરણના મનોરથી 
     2,000 INR
વ્રજધામ પાટોસવ મહોસવ ના દૈિનક આરતી ના મનોરથી   
        501 INR
વ્રજધામ પાટોસવ મહોસવ દરયાન બ્રભોજન ના સપંૂણર્ મનોરથી 
   51,000 

Other Havelis